Ultraljudsgel

Ultraljudsgel dunk pris

Swehealth har förpackningsstorlekar för sjukvårdens vanligaste användningsområde 

Ultraljudsgelen är hudvänlig ultraljudsgel som inte klibbar och är lätt att torka bort.

Användningsområden är elektroterapi, diagnostiskt och terapeutiskt ultraljud samt scanners mm