Kirurgian tuolien terveydenhoito

Tuolin leikkaussali

Erityisesti työtuolit leikkausta varten